I- Danh sách Ban giám hiệu:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Trình độ CM

Chuyên môn

Chức vụ

Ghi chú

1

Trần Thế Phương

1977

Nam

Kinh

ĐH

QLGD

Hiệu trưởng

 

2

Giáp Văn Quyên

1980

Nam

Kinh

ĐH

Sinh học

Phó HT

 

 

 

II- Ban chấp hành Công đoàn:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Trình độ CM

Chuyên môn

Chức vụ

Ghi chú

1

Giáp Văn Quyên

1980

Nam

Kinh

ĐH

Sinh Học

Chủ tịch

 

2

Nguyễn Văn Ánh

1981

Nam

Kinh

Sử-GDCD

PCT

 

3

Vàng Thị Kim Duyên

1986

Nữ

Thái

ĐH

Toán

UV BCH

 

 

 

III- Ban chấp hành Chi đoàn:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Trình độ CM

Chuyên môn

Chức vụ

Ghi chú

1

Lộc Thị Thịnh

1986

Nữ

Sán Chí

Âm nhạc

Bí thư

 

2

Hoàng Thị Dương

1986

Nữ

Tày

Điều dưỡng

PBT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV- Ban chi ủy chi bộ:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Trình độ CM

Chuyên môn

Chức vụ

Ghi chú

1

Trần Thế Phương

1977

Nam

Kinh

ĐH

QLGD

Bí thư

 

2

Giáo Văn Quyên

1980

Nam

Kinh

ĐH

Sinh học

PBT

 

 

 

 

 

V- Tổ KHTN:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Trình độ CM

Chuyên môn

Chức vụ

Ghi chú

1

Ngọc Văn Dương

1980

Nam

Kinh

Hóa-KTNN

T.trưởng

 

2

Nguyễn Thị Như Trang

1987

Nữ

Tày

ĐH

Vật Lý

Tổ phó

 

3

Nguyễn Thị Luyến

1977

Nữ

Kinh

ĐH

Toán

GV

 

4

Ngọc Văn Học

1982

Nam

Kinh

ĐH

Toán

GV

 

5

Vàng Thị Kim Duyên

1986

Nữ

Thái

ĐH

Toán

GV

 

6

Nguyễn Thị Hương

1983

Nữ

Tày

ĐH

Hóa học

GV

 

7

Tạ Văn Mạnh

1981

Nam

Kinh

Hóa-KTNN

GV

 

8

Ngọc Văn Cơ

1988

Nam

Kinh

ĐH

Thể dục

GV

 

 

 

 

                                                                                    

VI- Tổ KHXH:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Trình độ CM

Chuyên môn

Chức vụ

Ghi chú

1

Ong Thị Phụng

1984

Nữ

Kinh

ĐH

Địa Lý

T.trưởng

 

2

Ngô Văn Chưởng

1979

Nam

Kinh

ĐH

Lịch Sử

Tổ phó

 

3

Nguyễn Thị Chanh

1995

Nữ

Tày

Văn

GV

 

4

Lại Văn Thắm

1965

Nam

Tày

Văn

GV

 

5

Nguyễn Văn Ánh

1981

Nam

Kinh

ĐH

Sử-GDCD

GV

 

6

Ngọc Văn Thảo

1995

Nam

Kinh

T. Anh

GV

 

7

Lộc Thị Thịnh

1986

Nữ

Sán Chí

Âm Nhạc

GV

 

8

Nguyễn Thị Thảo

1984

Nữ

Kinh

ĐH

Mỹ Thuật

GV

 

 

 

 

 

VII- Tổ Văn phòng:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Trình độ CM

Chuyên môn

Chức vụ

Ghi chú

1

Hoàng Thị Dương

1986

Nữ

Tày

Điều dưỡng

T.trưởng

 

2

Nguyễn Thị Ngọc

1985

Nữ

Kinh

ĐH

Kế toán

NV

 

3

Nguyễn Quang Quân

1988

Nam

Kinh

ĐH

Kế toán

NV

 

4

Nguyễn Thị Duyên

1986

Nữ

Kinh

TC

Thư viện

NV